Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

18:31
8058 8d91 500
kasiula
18:31
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viatwarze twarze
kasiula
18:30
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwarze twarze
kasiula
18:30
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viatwarze twarze
kasiula
18:29
8252 8ee6
Reposted fromJonae Jonae viaheroine88 heroine88
kasiula
18:29
2152 b8c8
Reposted fromkarli2 karli2 viaheroine88 heroine88
17:53
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks vialexi lexi
kasiula
17:50
3412 fdd7 500
kasiula
17:50
4277 8ef7 500
Boże. To prawda.
Reposted frommusujaca musujaca viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
17:50
9270 d536 500
Reposted fromdouble double viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
17:50

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

kasiula
17:48
Reposted frombromba bromba viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
17:48
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
17:47
2205 899a
kasiula
17:47
Reposted fromgeo404 geo404 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
17:47
0585 9be9 500
Janusz Korczak
kasiula
17:44
6478 b006
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMerelyGifted MerelyGifted

July 06 2015

kasiula
22:00
8662 03c3 500
I can think of better ways to watch Jaws...
Reposted fromckisback ckisback viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kasiula
22:00
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
kasiula
21:59
5104 c035 500
Reposted fromSkadii Skadii viaheroine88 heroine88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl